Podjetje je bilo uspešno na javnem razpisu Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« s projektom: ENERGETSKA SANACIJA RESTAVRACIJE IN HOTELA POMARANČA. Glavni namen in cilj je povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objekta ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.  Podjetje je bilo uspešno na javnem razpisu Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« s projektom: ENERGETSKA SANACIJA RESTAVRACIJE IN HOTELA POMARANČA. Glavni namen in cilj je povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objekta ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.  

Kazalniki rezultata, ki bodo doseženi v dveh letih od zaključka operacije:
Število objektov, ki so pridobili mednarodno uveljavljeni okoljski certifikat za turističen nastanitve: 1
Manjša raba energije za objekt: 11,60 %⦁ Učinkovitejša raba vode v objektu: 24,40 %
Učinkovitejše ravnanje z odpadki v objektu: 59,60 %

Skupna vrednost projekta znaša 259.451,49 EUR. Vrednost upravičenih stroškov znaša 206.109,15 EUR. Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša 154.581,86 EUR. Vrednost lastnega vložka je ocenjena na 104.869,63 EUR. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si .

 

2544535543               354543453               54354334453